اسلایدر

با درج آگهی خود به صورت اسلایدر در وب سایت زرین تخفیف بیشتر و بهتر دیده شوید!
هزینه قرارگیری این آگهی در وب سایت زرین تخفیف ماهیانه 400.000 تومان است.
جایگاه این آگهی در تصویر مشخص شده است.

پیشنهاد شگفت انگیز

با درج آگهی خود به صورت شگفت انگیز در وب سایت زرین تخفیف بیشتر و بهتر دیده شوید!
هزینه قرارگیری این آگهی در وب سایت زرین تخفیف ماهیانه 30.000 تومان است.
جایگاه این آگهی در تصویر مشخص شده است.

آگهی معمولی

با درج آگهی خود به صورت معمولی در وب سایت زرین تخفیف بیشتر و بهتر دیده شوید!
هزینه قرارگیری این آگهی در وب سایت زرین تخفیف ماهیانه 20.000 تومان است.
جایگاه این آگهی در تصویر مشخص شده است.